Cyfoeth Naturiol Cymru eWerthiant

 
 
 

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n rheoli’r ystad goedwig gyhoeddus yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru. Fe ymgymerir gwaith coedwigaeth yn gynaliadwy yn unol a Chynllun Ardystio Cyngor Stiwardiaeth Coedwigaeth. Rydym yn cynhyrchu tua 850k m3 o bren yn gynaliadwy bobl blwyddyn, o ystad goedwig Gyhoeddus Cymru gan leihau’r ddibyniaeth ar bren wedi’i fewnforio, darparu deunyddiau carbon-isel, tanwydd ac ynni Rydym yn annog datblygiad diwydiannau cynaeafu coed a phrosesu pren cystadleuol ac iach ar draws Cymru ac yn marchnata ein coed mewn ffordd sy’n cynyddu ein henillion ariannol o werthu coed, wrth gyflawni amcanion Cynlluniau Adnoddau Coedwig unigol.

 
Scheduled Maintenance We are making some improvements to your service, which will require essential planned maintenance and downtime during the weekend of Friday 12th June 6pm - Sunday 14th June 6pm.
Planned Start: Friday 12th June 18:00 BST | Planned End: Sunday 14th June 18:00 BST
We will be working to ensure that the downtime experienced will be minimal and apologise for any inconvenience which this may cause.