Cysylltiadau

 

Cofrestru ar y System

  • E-bost : helpdesk@delta-esourcing.com
  • Rhif Teliffon : 08452 707 050
  • Desg gymorth ar gael: 08:00 tan 18:00 Dydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau banc.

Materion Technegol

  • E-bost: helpdesk@delta-esourcing.com
  • Rhif Teliffon : 08452 707 050
  • Desg gymorth ar gael: 08:00 tan 18:00 Dydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau banc.

Cynnwys y gwerthiant, lotiau penodol neu amodau gwerthiant

Cyfoeth Naturiol Cymru

 

  • Rhif Mobile Despatch (SMS): 07481 344921
  • Rhif Mobile Despatch (Voice): 0292 0101 503

Cysylltiadau Cynaeafu Allweddol

harvesting@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Pennaeth Cynaeafu Rhif swyddfa Rhif Symudol
Andy Best 0300 065 5062 07810 853545

 

Gogledd Cymru
Aelodau’r Staff Swydd Rhif swyddfa Rhif Symudol
StJohn Ashworth Harvesting Team Leader 0300 065 4130 07747 756697
Peter Lloyd Contract Manager 0300 065 4170 07867 372440
Ifan Jones Contract Manager 0300 065 3627 07786 731966
Graham Thomas Contract Manager 0300 065 5059 07771 815676
John Williams Contract Manager 0300 065 4159 07810 057074
Hefin Robers Supervisor 0300 065 3651 07773 082971
Aeram John Evans Supervisor 0300 065 3386 07813 364323
Ian Trow Supervisor 07879 662678
Andrew Clements Supervisor 07917 559864
David Thompson Supervisor 07917 594519

 

Canolbarth Cymru
Aelodau’r Staff Swydd Rhif swyddfa Rhif Symudol
Marius Urwin Harvesting Team Leader 0300 065 4625 07887 626317
Elaine Harrison Contract Manager 0300 065 4465
Paul Jones Contract Manager 0300 065 3960 07771 531516
Jon Bell Contract Manager 0300 065 3959 07733 291327
John Williams Contract Manager 0300 065 4159 07810 057074
Richard Munn Supervisor 0300 065 4621 07771 666836
Hugh Lewis Supervisor 07971 282816
Denise Boyd Supervisor 0300 065 4663 07813 364324
Mark Gretton Supervisor 0300 065 3961 07468 742490

 

De Cymru
Aelodau’r Staff Swydd Rhif swyddfa Rhif Symudol
Colin Clayton Harvesting Team Leader 0300 065 4778 07826 914949
Edward Sanders Contract Manager 0300 065 3968 07789 651027
Mark Jones Contract Manager 0300 065 4758 07778 904436
Dan Gibbings Contract Manager 0300 065 4765 07468 742390

Ben Watson

Contract Manager 0300 065 4778 07826 914949

Lucy Cook

Contract Manager 0300 065 4136 07468 742486
Llinos Morgan Supervisor 0300 065 3283 07778 574470
Alex Thompson Supervisor  0300 065 3229 07771 390025
Paul Nicholson Supervisor 0300 065 3967 07917 581248
Kim Kirkbride Supervisor 0300 065 4779 07342 077886
Darrel Humber Supervisor 07468 742646
Gareth Rosser Supervisor 07468 742655
Connor Green Apprentice 07399 404718
Christopher Hyde Apprentice 07500 881837

 

Arall
Aelodau’r Staff Swydd Rhif swyddfa Rhif Symudol
Ian Sachs Head of Marketing 0300 065 4710 07733 001522
Peter van-Velzen Timber Programme Manager 0300 065 4609 07967 037878
Craig Sinclair Sales Manger North 0300 065 4607 07773 040657
Pippa Knight Assistant Sales Manger North 0300 065 4617 07468 742766
Natalie Lemon Sales Manger South 0300 065 4711 07812 678700
Andrew Hopkins Assistant Sales Manger South 0300 065 4767 07468 742389
Claire Evans Ops Business Systems Manager 0300 065 4608
Jeff Evans Assistant B’ss Support Manager 0300 065 4660
Eira Walters Contract Support 0300 065 4610
Jonathan Jacques Contract Support 0300 065 4611
Derek Evans Business Support 0300 065 4614
Kerry Rattray Business Support 0300 065 4613
Beth Evans Business Support 0300 065 4139
Glenys Jones Business Support 0300 065 4670

 

I ddod o hyd i gysylltiadau eraill yn Cyfoeth Naturiol Cymru, cliciwch Yma