Cynllun Marchnata

 

Bydd CNC yn gwneud newidiadau i’w Gynllun Gwerthu Pren ar gyfer 2017/18 ar ôl i rai Cytundebau Tymor Hir ddod i ben yn gynnar. Bydd y cytundebau hyn yn dirwyn i ben mewn ffyrdd a fydd yn effeithio gyn lleied ag sydd bosibl ar y gadwyn gyflenwi. Mae’r ffaith fod y Cytundebau Tymor Hir yn dod i ben ynghynt yn golygu y bydd rhagor o waith yn cael ei gynnig i’r farchnad agored yn ystod y flwyddyn yn unol â Chynllun Marchnata Pren cyfredol CNC.  Bydd y Cynllun Gwerthu diwygiedig yn cael ei rannu â chwsmeriaid yn fuan.

Ar ôl i rai o Gytundebau Tymor Hir ddirwyn i ben bydd CNC yn adolygu ei gynllun gwerthu pren 2017/18 erbyn 21 Ebrill. Bydd y cynllun hwn yn cael ei roi ar y wefan E-werthiant. Dilynwch y ddolen hon i’r dudalen, https://esales.naturalresources.wales/

Sylwer y bydd gwerthiant interim ar 31 Mai a fydd yn ychwanegol at y chwe gwerthiant a gynhelir eleni. 

 

Mae’r Cynllun Marchnata’n dangos sut yr ydym yn bwriadu dosbarthu cyfanswm ein cyfaint cynhyrchu blynyddol rhwng digwyddiadau gwerthu ar-lein a’r cyfeintiau rydym yn bwriadu marchnata ym mhob digwyddiad gwerthu.

DYDDIAD Y GWERTHIANT Cyfaint Arfaethedig
Gwerthu coed sy’n sefyll safonol Gwerthu coed sy’n sefyll amodol DP
22 Chwefror 17 29  25 12.0
26 Ebrill 17 29 25 12.0
28 Myhefin 17 29 25 12.0
30 Awst 17 29 25 12.0
25 Hydref 17 29 25 12.0
13 Rhagfyr 17 29 25 12.0
28 Chwefror 18 29 25 12.0

 

* Cyfeintiau wedi’u talgrynnu i’r 1k m3 agosaf.