Cynllun Marchnata

 

We Are Consulting

Nod yr ymgynghoriad hwn yw llywio datblygiad ein Cynllun Gwerthu a Marchnata Pren am y cyfnod 1 Ebrill 2021 – 31 Mawrth 2026.

Byddwn yn cynhyrchu’r cynllun hwn i helpu i gynnal ein hardystiad i Safon Sicrwydd Coetiroedd y DU (UKWAS) ac i sicrhau ein bod yn cyflawni yn erbyn yr amcanion polisi perthnasol a nodir yn strategaeth 50 mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer coed a choetiroedd yng Nghymru “Coetiroedd i Gymru”.

Mae cyflwyno Deddf yr Amgylchedd, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wedi cynnwys darparu datganiadau ardal a byrddau gwasanaethau cyhoeddus. Bydd y dogfennau a’r byrddau gwasanaeth hyn dros amser yn dylanwadu ar gyfeiriad y coedwigoedd hynny o fewn ardal benodol yng Nghymru. Gallai ein gweithgareddau gwerthu a chyflenwi pren yn y dyfodol gael eu haddasu i gefnogi uchelgeisiau Ardaloedd o’r fath.

Gallai ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd effeithio ar ein sefyllfa fasnachu a’n cyfleoedd yn y dyfodol a bydd angen i’r cynllun marchnata hwn addasu i newidiadau o’r fath yn ôl yr angen.

Rhowch eich barn

Ymgynghoriad Ar-lein