Cynllun Marchnata 2019/2020

 

Yn dilyn cau rhai Cytundebau Hirdymor, mae CNC wedi diwygio ei gynllun gwerthu coed 2018/19, gyda mwy o werthiannau agored wedi’u cynllunio. Dilynwch y ddolen i’r manylion gwerthu coed sy’n sefyll safonol.

Mae’r Cynllun Marchnata’n dangos sut yr ydym yn bwriadu dosbarthu cyfanswm ein cyfaint cynhyrchu blynyddol rhwng digwyddiadau gwerthu ar-lein a’r cyfeintiau rydym yn bwriadu marchnata ym mhob digwyddiad gwerthu.

DYDDIAD Y GWERTHIANT Cyfaint Arfaethedig
Gwerthu coed sy’n sefyll safonol DP
27-Chwefror-19 117.7 16.7
24-Ebrill-19 117.7 16.7
26-Mehefin-19 117.7 16.7
28-Awst-19 117.7 16.7
30-Hydref-19 117.7 16.7
18-Rhagfyr-19 117.7 16.7
26-Chwefror-20 117.7 16.7

* Cyfeintiau wedi’u talgrynnu i’r 1k m3 agosaf.