Cynllun Marchnata 2019/2020

 

Mae’r Cynllun Marchnata’n dangos sut yr ydym yn bwriadu dosbarthu cyfanswm ein cyfaint cynhyrchu blynyddol rhwng digwyddiadau gwerthu ar-lein a’r cyfeintiau rydym yn bwriadu marchnata ym mhob digwyddiad gwerthu.

DYDDIAD Y GWERTHIANT Cyfaint Arfaethedig
Gwerthu coed sy’n sefyll safonol DP

 

* Cyfeintiau wedi’u talgrynnu i’r 1k m3 agosaf.