Cynllun Marchnata 2019/2020

 

Yn dilyn cau rhai Cytundebau Hirdymor, mae CNC wedi diwygio ei gynllun gwerthu coed 2018/19, gyda mwy o werthiannau agored wedi’u cynllunio. Dilynwch y ddolen i’r manylion gwerthu coed sy’n sefyll safonol.

Mae’r Cynllun Marchnata’n dangos sut yr ydym yn bwriadu dosbarthu cyfanswm ein cyfaint cynhyrchu blynyddol rhwng digwyddiadau gwerthu ar-lein a’r cyfeintiau rydym yn bwriadu marchnata ym mhob digwyddiad gwerthu.

DYDDIAD Y GWERTHIANT Cyfaint Arfaethedig
Gwerthu coed sy’n sefyll safonol DP
27-Chwefror-19 117.7 16.7
24-Ebrill-19 117.7 16.7
26-Mehefin-19 117.7 16.7
28-Awst-19 117.7 16.7
30-Hydref-19 117.7 16.7
18-Rhagfyr-19 117.7 16.7
26-Chwefror-20 117.7 16.7

* Cyfeintiau wedi’u talgrynnu i’r 1k m3 agosaf.

 
Scheduled Maintenance We are making some improvements to your service, which will require essential planned maintenance and downtime during the weekend of Friday 12th June 6pm - Sunday 14th June 6pm.
Planned Start: Friday 12th June 18:00 BST | Planned End: Sunday 14th June 18:00 BST
We will be working to ensure that the downtime experienced will be minimal and apologise for any inconvenience which this may cause.