Gweithdrefnau Gwerthiant

 

Ein polisi yw marchnata ein pren mewn ffordd sy’n sicrhau’r adenillion ariannol gorau o’n gwerthiannau pren, ond gan reoli’r coedwigoedd yn gynaliadwy.
Rydym hefyd yn annog y broses o ddatblygu diwydiannau iach a chystadleuol ym maes cynaeafu coed a phrosesu pren ym Mhrydain Fawr.

Dyma ein dulliau gwerthu:

Cytundebau Hirdymor

Mae Cytundebau Hirdymor yn werthiannau o bren crwn, coed wedi’u cwympo, a choed sy’n sefyll, i gwsmeriaid. Mae ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol cytundeb hirdymor yn cael eu trafod ar ôl gwerthu cyfaint y flwyddyn gyntaf. Mae’r weithdrefn ar gyfer gosod Cytundebau Hirdymor yn amrywio ar draws Lloegr a’r Alban.

Tendrau Electronig

Cynhelir mwyafrif ein gwerthiannau marchnad agored o bren yn electronig, a hynny drwy ein rhaglen eWerthiant. Tendrau electronig yw’r prif fformat ar gyfer gwerthiannau cystadleuol. Gobeithiwn y bydd mwyafrif ein cwsmeriaid yn cael budd o brynu pren ar-lein ac yn gallu manteisio arno.

Arwerthiant pren caled Rennies Westonbirt

Mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn parhau i werthu pren drwy’r arwerthiant pren caled blynyddol hwn yn Westonbirt.

Trafodaethau lleol

Pan fo’n briodol, byddwn yn gwerthu pren drwy drafodaethau lleol.

 

 
Scheduled Maintenance We are making some improvements to your service, which will require essential planned maintenance and downtime during the weekend of Friday 12th June 6pm - Sunday 14th June 6pm.
Planned Start: Friday 12th June 18:00 BST | Planned End: Sunday 14th June 18:00 BST
We will be working to ensure that the downtime experienced will be minimal and apologise for any inconvenience which this may cause.