Gweithdrefnau Gwerthiant

 

Ein polisi yw marchnata ein pren mewn ffordd sy’n sicrhau’r adenillion ariannol gorau o’n gwerthiannau pren, ond gan reoli’r coedwigoedd yn gynaliadwy.
Rydym hefyd yn annog y broses o ddatblygu diwydiannau iach a chystadleuol ym maes cynaeafu coed a phrosesu pren ym Mhrydain Fawr.

Dyma ein dulliau gwerthu:

Cytundebau Hirdymor

Mae Cytundebau Hirdymor yn werthiannau o bren crwn, coed wedi’u cwympo, a choed sy’n sefyll, i gwsmeriaid. Mae ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol cytundeb hirdymor yn cael eu trafod ar ôl gwerthu cyfaint y flwyddyn gyntaf. Mae’r weithdrefn ar gyfer gosod Cytundebau Hirdymor yn amrywio ar draws Lloegr a’r Alban.

Tendrau Electronig

Cynhelir mwyafrif ein gwerthiannau marchnad agored o bren yn electronig, a hynny drwy ein rhaglen eWerthiant. Tendrau electronig yw’r prif fformat ar gyfer gwerthiannau cystadleuol. Gobeithiwn y bydd mwyafrif ein cwsmeriaid yn cael budd o brynu pren ar-lein ac yn gallu manteisio arno.

Arwerthiant pren caled Rennies Westonbirt

Mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn parhau i werthu pren drwy’r arwerthiant pren caled blynyddol hwn yn Westonbirt.

Trafodaethau lleol

Pan fo’n briodol, byddwn yn gwerthu pren drwy drafodaethau lleol.