Canlyniadau’r Gwerthu – CNC 2016

 

Y pris a nodir yn nhablau’r wlad ar gyfer pob categori cynnyrch yw’r pris uned gyfartalog gyflawnwyd o’r parseli a werthwyd yn y categori cynnyrch yna.

I osgoi niwed i fuddiannau masnachol, ni chofnodir unrhyw bris uned ymhle mae llai na tri pharsel mewn categori arbennig wedi cael eu gwerthu, neu lai na dri chynnig i bob lot (mewn categori arbennig ) wedi cael ei dderbyn.

Gwerthu Boncyffion (uned gwerthu)
Boncyffion i gyd Boncyffion Gwyrdd Boncyffion coch Byr
Gwyrdd A
Byr
Gwyrdd B
3 Chwefror £34.91 £38.79 – £35.35 –
30 Mawrth £39.92 £46.62 – £35.90 –
25 Mai £43.56 £48.75 – £37.68 –
27 Gorffennaf £44.83 £53.53 – £36.51  –
10 Awst –  –  – – –
28 Medi –  –  – – –
30 Tachwedd – – –  – –
Gwerthu Pren o goed sy’n sefyll (Uned gwerthu £ yr m3 obs)
Coed sy’n sefyll i gyd Rhandaliad cwympo coed Rhandaliad teneuo Pwysau Cwympo Pwysau teneuo
3 Chwefror – – – – –
30 Mawrth £27.81 – – £26.62 –
25 Mai £21.84 – – £24.72 £20.57
27 Gorffennaf £28.99 – – £29.39 £20.57
10 Awst – – – – –
28 Medi – – – – –
30 Tachwedd – – – – –