Canlyniadau’r Gwerthu – Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Rhestru o lotiau ac enillwyr ar gyfer digwyddiadau gwerthu yn y gorffennol-

Canlyniadau Ebrill 2021

 

Canlyniadau Chwefror 2021

 

Rhagfyr 2020 Canlyniadau Gwerthu

 

Tachwedd 2020 Canlyniadau Gwerthu

 

Medi 2020 Canlyniadau Gwerthu

 

Mawrth ’20

 

Rhagfyr ’19

 

Medi ’19

 

Mehefin ’19

 

Ebrill ’19

 

Chwefror ’19