Canlyniadau’r Gwerthu – CNC 2018/19

 

Y pris a nodir yn nhablau’r wlad ar gyfer pob categori cynnyrch yw’r pris uned gyfartalog gyflawnwyd o’r parseli a werthwyd yn y categori cynnyrch yna.

I osgoi niwed i fuddiannau masnachol, ni chofnodir unrhyw bris uned ymhle mae llai na tri pharsel mewn categori arbennig wedi cael eu gwerthu, neu lai na dri chynnig i bob lot (mewn categori arbennig ) wedi cael ei dderbyn.

Gwerthu Boncyffion (uned gwerthu)
Boncyffion I gyd Boncyffion Gwyrdd Boncyffion Coch Byr Gwyrdd A Byr Gwyrdd B
Gwerthu Pren o goed sy’n sefyll (Uned gwerthu – yr m3 obs)
Coed sy’n sefyll i gyd Rhandaliad cwympo coed Rhandaliad teneuo Pwysau Cwympo Pwysau teneuo